Справді, англійська мова в якості міжнародної є аж ніяк не найгіршим варіантом: вона є однією з найбільш розповсюджених у світі, у чому з точки зору граматики їй допомагають відсутність граматичних родів, відмінків, відносно прості правила узгодження підмета і присудка тощо. Але при порівнянні її з есперанто на поверхню випливає значно більша кількість недоліків.

Англійська мова
Есперанто
1
 Базовий курс – 200 годин.  Базовий курс аналогічного рівня – 20  годин.
2
 Велика кількість складних для
 іноземців звуків – особливо голосних.

 чи легко вам розрізнити "bed" = [bed] = "ліжко" і  "bad" = [bæd] = "поганий"?

 Лише деякі звуки в есперанто є  (відносно) складними.
3
 Невідповідність письмового і усного;  правила читання, по суті, відсутні.

 порівняйте "read" = [ri:d] = "читаю" і
 "read" = [red] = "читав"

 Кожне слово вимовляється так, як  пишеться. Виключення відсутні.
4
 Наголос нерегламентований.

 порівняйте "invalid" = "інвалід" і
 "invalid" = "необгрунтований"

 Наголос завжди падає на той самий  склад.
5
 Нелогічне утворення похідних слів.

 "pineapple" = "ананас" утворено з
 "pine" = "сосна" + "apple" = "яблуко"

 пор. "piano" = "піаніно", "pianist" = "піаніст" і  "race" = "гонка", "racer = гонщик", а також  
 "racist" = "расист"

 пор. "overlook" = "недогляд" і "oversee" = "нагляд"

 Проста і в той же час потужна  деривація, виключення відсутні.
6
 Деякі слова доволі багатозначні.

 "get" = "отримати", "купити", "починати",  "приходити", "совати", "зрозуміти",  "запам’ятати", "сварити" та ін.

 Кожне слово має єдине значення, що  усуває ймовірність помилкової  трактовки.
7
 Частини мови рідко мають специфічні  ознаки, що ускладнює їхню ідентифі-  кацію; крім того, ті самі слова  взагалі  можуть виступати в якості  різних  частин мови.

 "close" = "зачиняти", "зачинений", "кінець",  "близько"

 Закріплені за тою чи іншою частиною  мови закінчення значно полегшують  аналіз структури речень.
8
 Великий об’єм граматичного матеріалу,  велика кількість виключень.  Наприклад, у мові 364 дієслівних  закінчення.

 пор. також "tooth" = "зуб" і "teeth" = "зуби"

 Шпаргалку з правилами есперанто  легко вмістити на одному аркуші.  Кількість дієслівних закінчень – 6  (інфінітив; минулий, теперішній,  майбутній час; наказовий і
 умовний спосіб).
9
 Суворі правила щодо порядку слів,  відхилення від яких можуть призвести  до двозначності.

 пор. "red light" = "червоне світло" і "light red" =  "світло-червоний"

 Порядок слів обмежує виключно  здоровий глузд.
10
 Англійська – державна мова декількох  (не найбільш населених) країн. Під час  діалогу англійською англомовні  учасники кажуть те, що хочуть,
 а інші – тільки те, що можуть.
 Есперанто – мова, створена саме для  міжнародної комунікації (з точки зору  фонетики, морфології, лексики,  синтаксису та ін.). Спілкування мовою  есперанто створює рівні можливості  для всіх учасників діалогу.
11
 Англійська може допомогти у  вирішенні вузького кола професійних і  побутових питань, проте вільно  оволодіти нею доволі важко.  Знання есперанто інтегрує вас у світ  без обмежень: люди, які вільно  володіють есперанто, мешкають майже  в усіх країнах світу.
12
 Англійська змушує витрачати гроші:  багаторічне вивчення мови, сплата за  проживання у готелях, екскурсійне  обслуговування тощо.  Есперанто заощаджує гроші: швидке  вивчення мови (кілька місяців),  можливість безкоштовного  прожи-
 вання у родинах есперантистів,  безкоштовне екскурсійне  обслуговування тощо.

    Вибір за вами!  Артем Федорінчик.